Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 76 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 164
74
Opnamen maken
De witbalans aanpassen
U kunt de optimale witbalans voor een opname instellen door de
camera een stuk wit papier, een witte doek of grijs karton van
fotografische kwaliteit te laten evalueren om de standaardkleur wit in
te stellen.
Gebruik de knop
of
om
* te
selecteren.
* De huidige instelling wordt weergegeven.
Gebruik de knop
of
om
te
selecteren.
Deze instelling kan niet worden aangepast wanneer het foto-
effect
(Sepia) of
(Zwart/Wit) is geselecteerd.
Sample
This manual is suitable for devices