Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 72 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 164
70
Opnamen maken
De belichtingscompensatie aanpassen
Pas de belichtingscompensatie aan om te voorkomen dat het
onderwerp te donker wordt als het van achteren wordt belicht of de
achtergrond erg helder is of om te voorkomen dat lichten te helder
worden weergegeven in nachtsc
è
nes.
Gebruik de knop
of
om
* te
selecteren.
* De huidige instelling wordt weergegeven.
Gebruik de knop
of
om de
belichtingscompensatie aan te passen.
U kunt de instellingen aanpassen met
stappen van 1/3 in het bereik van -2 tot
en met +2.
Als het LCD-scherm is ingeschakeld,
kunt u het effect van de instelling
controleren aan de hand van het beeld
dat op het scherm wordt weergegeven.
U kunt een opname maken nadat u
een optie hebt geselecteerd. Na de
opname verschijnt het menu opnieuw,
zodat u de instelling desgewenst
opnieuw kunt aanpassen.
Stel de belichtingscompensatie
opnieuw in door de instelling weer op 0
te zetten.
Sample
This manual is suitable for devices