Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 69 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 164
Opnamen maken
67
De ingestelde belichting voor de flitser vergrendelen
U kunt de belichting van de flitser vergrendelen, zodat de belichting
juist is ingesteld voor een bepaald gedeelte van het onderwerp.
• Schakel het LCD-scherm in.
• Stel de flitser in op
en stel de camera
scherp op het deel van het onderwerp
waarop u de instelling van de flitser wilt
vergrendelen.
• Druk de sluiterknop half in en wacht tot
het dubbele piepsignaal klinkt.
• Druk op de knop
zonder de
sluiterknop los te laten.
• De flitser maakt een proefflits en de
flitserbelichting wordt vergrendeld op
de benodigde sterkte om het
onderwerp te verlichten.
• Het pictogram
wordt weergegeven.
• Richt de camera opnieuw om de
gewenste beeldcompositie te maken en
druk de sluiterknop helemaal in.
• Druk op de knop
om de
flitserbelichting op te heffen.
De flitservergrendeling kan ook worden geannuleerd als u op
een andere knop dan de knop
drukt.
Sample
This manual is suitable for devices