Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 68 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 164
66
Opnamen maken
De ingestelde belichting vergrendelen
U kunt de belichting en de focus afzonderlijk instellen. Dit is handig
wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond te
groot is of wanneer het onderwerp van achteren wordt belicht.
U moet de flitser instellen op
. De automatische
belichtingsvergrendeling kan niet worden ingesteld als de
flitser wordt gebruikt.
• Schakel het LCD-scherm in.
• Stel de camera scherp op het
onderwerp waarop u de
belichtingsinstelling wilt vergrendelen.
• Druk de sluiterknop half in en wacht tot
het dubbele piepsignaal klinkt.
• Druk op de knop
zonder de
sluiterknop los te laten.
• Het pictogram
wordt weergegeven.
• Richt de camera opnieuw om een
nieuwe beeldcompositie te maken.
• Druk op de knop
om de
belichtingsvergrendeling op te heffen.
De flitservergrendeling kan worden geannuleerd als u op een
andere knop dan de knop
drukt.
Sample
This manual is suitable for devices