Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 67 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 164
Opnamen maken
65
Wijzig de stand van de camera om de
gewenste beeldcompositie te maken en
druk vervolgens de sluiterknop volledig in.
Schakel de focusvergrendeling uit door
op de knop
/
te drukken.
Het voordeel van methode 2 is dat u de sluiterknop kunt
loslaten om het beeld opnieuw samen te stellen.
Bovendien blijft de focus vergrendeld nadat de opname is
gemaakt, zodat u een tweede opname kunt maken met
dezelfde focus.
Bij gebruik van methode 2 kunt u de focusvergrendeling
ook uitschakelen door de zoomhendel te bewegen, op de
knop
of
te drukken, of door de opnamemodus
te wijzigen.
Sample
This manual is suitable for devices