Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 66 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 164
64
Opnamen maken
De focus vergrendelen
Het scherpstellen van de volgende typen onderwerpen kan moeilijk
zijn. In deze situaties moet u de focusvergrendeling gebruiken.
Wanneer er bijzonder weinig contrast is tussen de objecten en de
omgeving
Onderwerpen waarbij zeer heldere objecten in het midden staan
Objecten die snel bewegen
Onderwerpen achter glas:
Houd de camera zo dicht mogelijk tegen het glas om de kans op
lichtreflectie te verkleinen.
Opnamen maken met vergrendelde focus
Methode 1
Zorg ervoor dat een onderwerp met dezelfde focusafstand als het
hoofdonderwerp zich in het midden van het autofocusframe in
de zoeker of het LCD-scherm bevindt.
Druk de sluiterknop half in en wacht tot het dubbele piepsignaal klinkt.
Wijzig de stand van de camera om de gewenste compositie te
maken en druk vervolgens de sluiterknop volledig in.
Methode 2
Schakel het LCD-scherm in.
Zorg ervoor dat een onderwerp met dezelfde
focusafstand als het hoofdonderwerp zich in
het midden van het autofocusframe bevindt.
Druk de sluiterknop half in en wacht tot
de dubbele pieptoon klinkt. Druk op de
knop
/
zonder de sluiterknop los
te laten.
Het pictogram
wordt weergegeven
en het onderste indicatielampje brandt
geel.
Sample
This manual is suitable for devices