Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 65 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 164
Opnamen maken
63
Wij raden u aan voor het opnemen van films CF-kaarten te
gebruiken die in uw camera zijn geformatteerd
(pagina 97). De kaart die bij de camera wordt geleverd,
kunt u gebruiken zonder te formatteren.
Let erop dat u de microfoon niet aanraakt tijdens de
opname.
De instellingen voor belichting, autofocus, witbalans en in-/
uitzoomen die u voor het eerste beeld hebt geselecteerd,
blijven gelijk voor de volgende beelden.
Als het bovenste indicatielampje groen knippert na een
filmopname, betekent dit dat de film naar de CF-kaart
wordt geschreven. U kunt geen opnamen maken zolang
het indicatielampje knippert.
• Zie
Beschikbare functies in de verschillende
opnamemodi
(pagina 160).
Het geluid wordt in mono opgenomen.
Het sluitergeluid klinkt niet wanneer u de sluiterknop
volledig indrukt om een filmclip op te nemen.
U hebt QuickTime 3.0 of later nodig als u filmbestanden
(AVI / Motion JPEG) wilt afspelen op een computer.
QuickTime (voor Windows) staat op de Canon Digital
Camera Solution Disk. Voor het Macintosh-platform wordt
dit programma gewoonlijk meegeleverd bij het
besturingssysteem Mac OS 8.5 of later.
Sample
This manual is suitable for devices