Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 64 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 164
62
Opnamen maken
Een film opnemen
Selecteer de resolutie
(320 x 240, standaard) of
(160 x 120)
(pagina 51).
Druk de sluiterknop volledig in om het
opnemen van beeld en geluid te starten.
Tijdens de opname worden de
opnametijd (in seconden) en een rode
cirkel weergegeven op het LCD-scherm.
Druk opnieuw op de sluiterknop om de
opname te stoppen.
De maximumlengte van een filmclip (bij
15 beelden/sec.) is 3 minuten. (Volgens
de testnormen van Canon).
Deze tijden zijn afhankelijk van de
opnameomstandigheden en de
gefotografeerde onderwerpen. De
opname wordt automatisch gestopt
wanneer de maximumtijd is verstreken
of de CF-kaart vol is.
Sample
This manual is suitable for devices