Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 63 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 164
Opnamen maken
61
Maak de tweede opname zodanig dat deze
een deel van de eerste opname overlapt.
Gebruik de knop
of
om de
opgenomen beelden te controleren of
opnieuw te maken.
Kleine verschuivingen in de
overlappende delen kunnen worden
gecorrigeerd tijdens het samenvoegen
van de opnamen.
Herhaal de procedure voor de overige
beelden. Een opnamereeks kan
maximaal 26 beelden bevatten.
Druk op de knop
om de Stitch
Hulp-modus te sluiten.
In de modus
kunt u geen aangepaste witbalans
instellen. Als u een aangepaste witbalans wilt instellen,
kiest u eerst een andere opnamemodus (pagina 74).
De instellingen van het eerste beeld worden gebruikt voor
de volgende beelden in de reeks.
U kunt geen beelden op de
tv weergeven wanneer u
opnamen maakt in de Stitch Hulp-modus.
Zie
Beschikbare functies in de verschillende opnamemodi
(pagina 160).
Tweede opname
Derde opname
Sample
This manual is suitable for devices