Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 61 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 164
Opnamen maken
59
Opnamen maken in de stitchmodus
Gebruik de Stitch Hulp-modus om overlappende beelden te maken die
u later op een computer wilt samenvoegen tot een volledig
panoramisch beeld.
Gebruik het bij de camera geleverde programma PhotoStitch
om de beelden op de computer samen te voegen.
Een kader om een onderwerp plaatsen
PhotoStitch detecteert overlappende delen van aan elkaar grenzende
beelden en voegt deze samen. Probeer altijd een onderscheidend
element op te nemen in het overlappende gedeelte van de opname.
Zorg er bij de compositie van elke opname voor dat er een overlapping
van 30 tot 50% met de aangrenzende opname is. Probeer de verticale
verschuiving van de camera te beperken tot minder dan 10% procent
van de beeldhoogte.
Neem geen bewegende elementen op in het overlappende gedeelte
van de compositie.
De overlappende naden van
meerdere aan elkaar grenzende
beelden kunnen tot een volledig
panoramabeeld worden
samengevoegd.
Sample
This manual is suitable for devices