Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 60 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 164
58
Opnamen maken
De zelfontspanner gebruiken
Geef
of
weer.
Wanneer u de sluiterknop indrukt,
wordt de zelfontspanner geactiveerd en
knippert het indicatielampje van de
zelfontspanner.
De afteltijd van de zelfontspanner wijzigen
Zie
Menu’s en instellingen selecteren
(pagina 38).
Gebruik de knop
of
om [
(10 sec.)] of [
(2 sec.)] te selecteren.
Als [
(10 sec.)] is geselecteerd,
worden het geluid en het knipperen
van de zelfontspanner twee seconden
voordat de sluiter wordt geactiveerd,
versneld.
Als [
(2 sec.)] is geselecteerd, klinkt
het geluid van de zelfontspanner op het
moment dat u op de sluiterknop drukt.
De sluiter wordt na twee seconden
geactiveerd.
U keert terug naar het menu Opname.
U kunt het geluid van de zelfontspanner wijzigen met de
optie Geluidzelftimer in het menu
(Mijn camera)
(pagina 134).
Selecteer
in het menu
(Opname).
Sample
This manual is suitable for devices