Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 6 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 164
4
Inhoudsopgave
De camera-instellingen aanpassen (Instellingen voor Mijn camera)
De instellingen voor Mijn camera wijzigen
......................
45
Instellingen voor Mijn camera vastleggen
.......................
46
Opnamen maken
Een opnamemodus selecteren
..........................................
49
Een beeld direct na opname bekijken
..............................
50
De resolutie en compressie wijzigen
................................
51
De flitser gebruiken
......................................................
53
/
Close-ups/oneindige foto’s maken
........................
55
De digitale zoom gebruiken
.............................................
56
Continu-opnamen
.......................................................
57
De zelfontspanner gebruiken
.....................................
58
Opnamen maken in de stitchmodus
................................
59
Een film opnemen
.............................................................
62
De focus vergrendelen
......................................................
64
De ingestelde belichting vergrendelen
............................
66
De ingestelde belichting voor de flitser vergrendelen
....
67
Een andere modus voor autofocus kiezen
.......................
68
Verschillende methoden voor lichtmeting gebruiken ..
69
De belichtingscompensatie aanpassen
.............................
70
Opnamen maken met lange sluitertijd
............................
71
De witbalans instellen
.......................................................
73
Het foto-effect wijzigen
...................................................
76
De ISO-waarde instellen
....................................................
77
De functie Beeldomkeren instellen
..................................
78
De bestandsnummering opnieuw instellen
.....................
79
Opnamen weergeven
Beelden één voor één weergeven
....................................
80
Beelden vergroten
.......................................................
81
Negen beelden tegelijk bekijken (indexweergave) ... 82
Films bekijken
....................................................................
83
Films bewerken
.................................................................
85
Sample
This manual is suitable for devices