Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 59 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 164
Opnamen maken
57
Continu-opnamen
In deze modus blijft de camera opnamen maken zolang de sluiterknop is
ingedrukt. Het opnemen wordt gestopt wanneer u de sluiterknop loslaat.
Gebruik deze optie als u de beelden wilt bekijken
tijdens het maken van een serieopname. In deze modus
is het sluiterinterval langer dan in de modus
.
Gebruik deze modus als u een opnameserie wilt
maken met een kort sluiterinterval. U kunt beelden
niet controleren in de continu-modus.
Zie
Menu’s en instellingen selecteren
(pagina 38).
Gebruik de knop
of
om
of
te selecteren.
U keert terug naar het menu Opname.
of
wordt weergegeven op het
LCD-scherm, afhankelijk van de optie die
is geselecteerd in het menu Opname.
Voor het maken van continu-opnamen
zijn de volgende snelheden beschikbaar.*
Ongeveer 1,5 beelden/sec.
Ongeveer 2,5 beelden/sec.
*
Groot/Fijn, LCD-scherm uitgeschakeld. (Deze
gegevens zijn gebaseerd op de testnorm van
Canon. De werkelijke gegevens zijn
afhankelijk van de opnameomstandigheden
en de instellingen.)
Het interval tussen opeenvolgende opnamen kan enigszins
groter worden wanneer het ingebouwde geheugen van de
camera bijna vol is.
Als de flitser wordt gebruikt, wordt het interval tussen opnamen
groter omdat de flitser langer moet worden opgeladen.
Selecteer
in het
menu
(Opname).
Opnameserie op
standaardsnelheid
Opnameserie op
hoge snelheid
Sample
This manual is suitable for devices