Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 58 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 164
56
Opnamen maken
De digitale zoom gebruiken
Wanneer het LCD-scherm is ingeschakeld, kunt u voor de beelden een
zoomfactor van ongeveer 4,3; 5,3; 6,7; 8,2 of 11 gebruiken met de
gecombineerde optische en digitale zoomfunctie.
Schakel het LCD-scherm in.
Zie
Menu’s en instellingen selecteren
(pagina 38).
Gebruik de knop
of
om [Aan] te
selecteren.
U keert terug naar het menu Opname.
Druk de zoomhendel naar
tot de
lens de maximale instelling voor de
optische telelens heeft bereikt en stopt.
Druk de hendel nog iets verder om de
digitale zoomfunctie te activeren en
door de zoominstellingen te lopen.
Duw de hendel naar
om weer uit te
zoomen.
De gecombineerde
optische en digitale
zoomfactor wordt
weergegeven.
De digitale zoom kan alleen worden gebruikt als het LCD-
scherm aanstaat.
De beelden worden grover naarmate er verder digitaal op
wordt ingezoomd.
Selecteer
in het menu
(Opname).
Sample
This manual is suitable for devices