Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 52 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 164
50
Opnamen maken
Een beeld direct na opname bekijken
Direct nadat een opname is gemaakt, wordt het beeld 2 seconden op
het LCD-scherm weergegeven, zelfs als u de sluiterknop loslaat en
onafhankelijk van het feit of het LCD-scherm is in- of uitgeschakeld.
U kunt het opgenomen beeld ook op de volgende manier weergeven.
• Houd de sluiterknop ingedrukt na de opname.
• Druk op de knop
terwijl het beeld op het LCD-scherm wordt
weergegeven.
Druk de sluiterknop half in om het beeld van het scherm te
verwijderen, zodat u de volgende opname kunt maken.
U kunt het volgende doen wanneer het beeld wordt
weergegeven.
- De helderheid van het beeld controleren in het histogram
(pagina 33).
- Het beeld wissen (pagina 95).
- Inzoomen op het beeld in het venster (pagina 81).
De duur van de weergave wijzigen
Beelden worden standaard 2 seconden weergegeven.
U kunt de weergavefunctie uitschakelen of de duur wijzigen van 2 tot
10 seconden, met stappen van 1 seconde.
• Zie
Menu’s en instellingen selecteren
(p. 38).
Gebruik de knop
of
om [Uit] of een
duur tussen [2 sec.] en [10 sec.] te
selecteren.
Bij de optie [Uit] wordt het beeld niet
automatisch weergegeven. Als u echter de
sluiterknop volledig ingedrukt houdt na een
opname, wordt het beeld weergegeven.
Als u een duur in het bereik van 2 tot en met
10 seconden selecteert, wordt het beeld de
ingestelde duur weergegeven, zelfs als u de
sluiterknop loslaat. U kunt het beeld langer
dan de ingestelde duur weergeven door de
sluiterknop volledig ingedrukt te houden.
U keert terug naar het menu Opname.
Selecteer
in het menu
(Opname).
Sample
This manual is suitable for devices