Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 5 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 164
3
Inhoudsopgave
Items die met
zijn gemarkeerd, zijn lijsten of overzichten met
camerafuncties of -procedures.
Lees dit eerst
Lees de volgende tekst aandachtig door
...........................
7
Veiligheidsvoorschriften
.....................................................
7
Defecten voorkomen
........................................................
11
De sectie Aan de slag
De sectie Aan de slag
........................................................
12
Onderdelenoverzicht
Vooraanzicht
.....................................................................
14
Achteraanzicht
..................................................................
15
Bedieningspaneel
..............................................................
16
Indicatielampjes
................................................................
17
De camera klaarmaken voor gebruik
De batterij opladen
...........................................................
18
De batterij plaatsen
..........................................................
20
Een CF-kaart plaatsen
.......................................................
22
Datum en tijd instellen
.....................................................
23
De taal instellen
................................................................
25
Basisfuncties
De camera in-/uitschakelen
..............................................
26
Schakelen tussen opnamemodus en weergavemodus
......
28
Het LCD-scherm gebruiken
...............................................
29
De zoeker gebruiken
........................................................
34
De sluiterknop indrukken
.................................................
35
De zoomfunctie gebruiken
...............................................
37
Menu’s en instellingen selecteren
...................................
38
Menu’s en instellingen selecteren (vervolg)
.....................
40
Menu-instellingen en fabrieksinstellingen
.......................
42
Sample
This manual is suitable for devices