Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 49 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 164
47
De camera-instellingen aanpassen (Instellingen voor Mijn camera)
Opstart scherm
• Gebruik de knop
of
om het beeld
te selecteren dat u wilt registreren.
Opstart geluid, Werkgeluid,
Geluidzelftimer en Sluiter geluid
• Gebruik de knop
of
om
te
selecteren en druk vervolgens op
.
Het opnemen wordt gestart en stopt
automatisch als de tijd is overschreden.
Gebruik na het opnemen de knop
of
om
te selecteren.
• Gebruik de knop
of
om [OK] te
selecteren.
• Als u de wijziging wilt annuleren,
selecteert u [Stop].
Geluiden die zijn opgenomen met de film- en
geluidsmemofuncties kunt u niet toevoegen aan de
instellingen voor Mijn camera.
De vorige instelling wordt gewist wanneer er een nieuwe
instelling voor Mijn camer
a
wordt toegevoegd.
Sample
This manual is suitable for devices