Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 47 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 164
45
De camera-instellingen aanpassen
(Instellingen voor Mijn camera)
Met Mijn camera kunt u het opstartscherm, sluitergeluid, werkgeluid
en het geluid van de zelfontspanner aanpassen. Elk menu bevat drie
opties.
Voorbeeld: Opstartbeeld
De optie
bevat beelden en geluiden die te maken hebben met
sciencefiction. Kies
voor het thema Dieren.
De instellingen voor Mijn camera wijzigen
• Zie
Menu’s en instellingen selecteren
(pagina 38).
• Gebruik de knop
of
om een optie
te selecteren.
• U keert terug naar het scherm Opname
of Keuze.
Als u in stap 1
(Thema) selecteert, kunt u een
overeenkomend thema selecteren voor elke camera-instelling.
Als de optie Piepje in het menu
(Instellen) is
ingeschakeld, klinkt toch een pieptoon als elke
geluidsoptie afzonderlijk is ingesteld op
[Uit] in het
menu Mijn camera (pagina 135).
Selecteer een optie in
het menu Mijn camera.
Sample
This manual is suitable for devices