Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 46 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 164
44
Basisfuncties
*
Standaardinstelling. De standaardinstelling voor het videosysteem varieert per
regio.
Sommige menuopdrachten zijn niet beschikbaar in bepaalde opnamemodi.
Via het menu Mijn camera kunt u een beeld en geluid koppelen aan
en
. Zie voor meer informatie
Instellingen voor Mijn camera vastleggen
(pagina 46) of de
Startershandleiding
.
Met uitzondering van de instellingen [Datum/Tijd], [Taal] en [Videosysteem]
kunnen de standaardwaarden van alle overige menu-instellingen en
wijzigingen die met de cameraknoppen worden gemaakt, opnieuw worden
ingesteld met één handeling (pagina 136).
p. 45
p. 45
p. 45
p. 45
p. 45
p. 45
/
*/
/
/
*/
/
/
*/
/
/
*/
/
/
*/
/
/
*/
/
Thema
Opstart scherm
Opstart geluid
Werkgeluid
Geluid zelftimer
Sluiter geluid
Menuoptie
Pagina
Beschikbare instellingen
Menu
Mijn
camera
(Blauw)
Sample
This manual is suitable for devices