Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 41 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 164
39
Basisfuncties
Menu-instellingen selecteren met de knop MENU
Druk op de knop
.
Er verschijnt een menu.
Gebruik de knop
of
om het menu Opname/Keuze,
Instellen of Mijn camera te selecteren.
Gebruik de knop
of
om een menuopdracht te
selecteren.
• Gebruik de knop
of
om een optie
te selecteren in het menu Opname of
Instellen (alleen bepaalde opties) en het
menu Mijn camera.
• Bij sommige opdrachten in het menu
Keuze of Instellen moet u op de knop
drukken om een submenu weer te
geven.
Druk op de knop
.
Het menu wordt gesloten.
Modusschakelaar op
Modusschakelaar op
*
*Het menu ziet er iets anders uit wanneer de kiesschijf op
,
of
staat.
Sample
This manual is suitable for devices