Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 40 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 164
38
Basisfuncties
Menu's en instellingen selecteren
Menu's gebruikt u om opname- en weergave-instellingen aan te
passen, evenals andere camera-instellingen, zoals de datum en tijd en
geluiden. Menu's kunt u weergeven door op de knop
of
te drukken, afhankelijk van de situatie. Kijk op het LCD-scherm
wanneer u de volgende procedures uitvoert. Zie
Menu-instellingen en
fabrieksinstellingen
(pagina 42) voor de menuopdrachten en -opties.
Menu-instellingen selecteren met de toets FUNC.
(alleen in de opnamemodus)
Druk op de knop
.
De pictogrammen van de items die kunnen worden aangepast,
ziet u aan de linkerkant van het LCD-scherm.
Gebruik de knop
of
om een item te selecteren.
Gebruik de knop
of
om een optie te selecteren.
• Het pictogram verandert in het
pictogram van de geselecteerde optie.
• Sommige menuopdrachten kunt u alleen
selecteren nadat u op de knop
hebt
gedrukt om het volgende menu weer te
geven. Druk opnieuw op de knop
om de instelling te bevestigen.
U kunt een opname maken nadat u deze stappen hebt
uitgevoerd. Na de opname verschijnt het menu opnieuw, zodat
u de instelling desgewenst opnieuw kunt aanpassen.
Druk op de knop
.
Het menu wordt gesloten.
Sample
This manual is suitable for devices