Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 38 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 164
36
Basisfuncties
Volledig indrukken
Als u de sluiterknop volledig indrukt, activeert u de sluiter en hoort één
keer het sluitergeluid.
Terwijl het beeld op de CF-kaart wordt
opgeslagen, knippert het
indicatielampje groen.
Tijdens het laden van de flitser kunt u geen opnamen maken.
AF-hulplicht
Het AF-hulplicht brandt soms wanneer de sluiterknop half
wordt ingedrukt om u in bepaalde omstandigheden te
helpen bij het scherpstellen, bijvoorbeeld als het donker is.
U kunt het AF-hulplicht uitschakelen (pagina 128).
Als u dieren fotografeert, schakel het hulplicht dan uit
wanneer u opnamen in het donker maakt. U voorkomt zo
dat ze schrikken en wegvluchten. Houd in dat geval echter
rekening met de volgende punten.
-
Het uitschakelen van het AF-hulplicht kan nadelige
gevolgen hebben voor het automatisch scherpstellen
van de camera.
-
Het is mogelijk dat de lamp voor de rode-ogenreductie
gaat branden wanneer de flitser is ingesteld op
Automatisch of Slow sync, zelfs als het AF-hulplicht is
uitgeschakeld.
Sample
This manual is suitable for devices