Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 37 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 164
35
Basisfuncties
De sluiterknop indrukken
De camera beschikt over een sluiterknop die in twee fasen kan worden
bediend.
Half indrukken
Als u de knop half indrukt, worden de belichting, focus en witbalans
automatisch ingesteld.
• Status van indicatielampjes
Bovenste indicatielampje
- Groen:
De meting is voltooid (er
klinken twee signalen).
- Oranje:
De flitser wordt
geactiveerd.
- Knippert oranje:
De camera beweegt en/of
er is onvoldoende licht.
Onderste indicatielampje
- Geel:
Modus Marco/Oneindig/
Focusvergrendeling
(methode 2, pagina 64)
- Knippert geel:
Problemen bij het
scherpstellen* (er klinkt
één signaal)
*
Wanneer het indicatielampje geel
knippert, vergrendelt u de focus voordat
u de opname maakt (pagina 64).
Status autofocusframe (LCD-scherm aan)
AiAF ingeschakeld
- Groen frame:
Het meten is voltooid
(autofocusframe wanneer
focus is ingesteld).
-
Geen frame:
Problemen bij het
scherpstellen
AiAF uitgeschakeld (autofocusframe
gecentreerd)
- Groen frame:
Het meten is voltooid.
- Geel frame:
Problemen bij het
scherpstellen
Indicatielampje
Sample
This manual is suitable for devices