Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 36 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 164
34
Basisfuncties
De zoeker gebruiken
Met de optische zoeker kunt u energie besparen als u het LCD-scherm
uitschakelt (pagina 29) wanneer u opnamen maakt.
Het middelste gedeelte van het
beeld
Zoeker
Informatie over de automatische focus
Deze camera is voorzien van AiAF-technologie (Artificial
Intelligence AutoFocus), die gebruikmaakt van een breed
meetkader om de focusafstand heel nauwkeurig te
berekenen. Dankzij deze technologie biedt de camera
altijd een scherpe focus, zelfs als het onderwerp niet
helemaal in het midden staat.
U kunt de AiAF-functie uitschakelen, zodat de
automatische focus bij moeilijke opnameomstandigheden
wordt ingesteld vanaf een vast focuskader in het midden
van het veld (pagina 68).
Beeld in zoeker en opgenomen beeld
Houd er rekening mee dat het feitelijke beeld kan afwijken
van het beeld dat u ziet in de optische zoeker. Dit komt
doordat de zoeker en de lens fysiek van elkaar zijn
gescheiden. Dit wordt het parallaxeffect genoemd en dit
effect wordt sterker naarmate het onderwerp dichter bij de
lens komt. In bepaalde gevallen worden beelden die van
dichtbij zijn genomen en in de zoeker volledig te zien zijn,
niet volledig in het opgenomen beeld weergegeven. Voor
het maken van opnamen van dichtbij kunt u het beste
gebruikmaken van het LCD-scherm.
Sample
This manual is suitable for devices