Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 34 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 164
32
Basisfuncties
Weergegeven informatie
p. 49
p. 70
p. 71
p. 73
p. 76
p. 51
p. 51
p. 77
p. 78
p. 64
p. 66
p. 67
p. 53
p. 57-58
p. 55
p. 69
p. 62
p. 56
p. 31
p. 21
Opnamemodus
Belichtingscompensatie
Lange sluitertijd
Witbalans
Foto-effecten
Compressie
Resolutie
ISO-waarde
Beeldomkeren
Focus vastzetten
Auto. belichting vergrendelen
Flitserbelichting vergrendelen
Flitser
Opnamemethode
Macro/Oneindig
Meetmethode
Films opnemen
Digitale zoom
Waarschuwing voor bewegende camera
Batterij bijna leeg
(ROOD)
p. 51
p. 51
p. 88
p. 62
p. 94
Compressie (stilstaande beelden)
Resolutie (stilstaande beelden)
Geluid in WAVE-indeling
Film
Beveiligingsstatus
Spotmetingspuntframe
(
modus)
Autofocusframe
(pagina 68)
Aantal op te nemen
beelden of beschikbare
filmtijd (seconden)
In de filmmodus wordt
alleen de resolutie
weergegeven (niet de
compressie).
De pictogrammen in de grijze vakken
hierboven worden onafhankelijk van de
geselecteerde weergavemodus weergegeven.
Het zoomvermogen geldt voor de combinatie
van de optische en de digitale zoomfuncties.
Deze cijfers worden weergegeven wanneer
de digitale zoomfunctie is geactiveerd.
Weergavemodus
(standaardgegevens)
In de standaardweergavemodus wordt de
volgende informatie weergegeven:
Bestandsnummer
Beeldnummer
Datum van opname
Sample
This manual is suitable for devices