Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 33 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 164
31
Basisfuncties
Informatie op het LCD-scherm
Opnamemodus
Als u een opname-instelling wijzigt, wordt gedurende ongeveer
6 seconden informatie over de instellingen weergegeven op het LCD-
scherm. Dit gebeurt altijd, dus ook als het LCD-scherm is uitgeschakeld
of als u hebt aangegeven dat geen informatie hoeft te worden
weergegeven. (In bepaalde situaties worden de instellingen niet
weergegeven, afhankelijk van de geselecteerde instellingen.)
Terwijl deze informatie wordt weergegeven, kunt u instellingen
voor de flitser, continu-modus, zelfontspanner, macro-opnamen,
oneindige opnamen en lichtmeting wijzigen.
Nadat u op de sluiterknop hebt gedrukt om een opname te
maken, wordt het opgenomen beeld ongeveer 2 tot 10
seconden (met stappen van 1 seconde) weergegeven op
het LCD-scherm. Het beeld blijft zichtbaar als u op de knop
drukt terwijl het beeld op het scherm wordt
weergegeven. Zie
De duur van de weergave wijzigen
(pagina 50).
Wanneer een opgenomen beeld op het LCD-scherm wordt
weergegeven, kunt u de belichting controleren met de
grafiek (zie Histogram, pagina 33) waarin de verdeling van
de helderheid wordt weergegeven. (Druk op de knop
als het histogram en andere informatie niet worden
weergegeven.) Als de belichting moet worden aangepast,
stelt u de belichtingscompensatie in en maakt u de opname
opnieuw.
Als het bovenste lampje oranje knippert nadat de metingen
zijn voltooid en het waarschuwingspictogram dat aangeeft
dat de camera beweegt
wordt weergegeven op het LCD-
scherm, is waarschijnlijk een langere sluitertijd gekozen
vanwege onvoldoende licht. Wanneer dit pictogram wordt
weergegeven, stelt u de flitser in op
of
of zet u de
camera op een statief.
Sample
This manual is suitable for devices