Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 32 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 164
30
Basisfuncties
Weergavemodus
(
op de modusschakelaar)
• Het LCD-scherm wordt ingeschakeld
wanneer u de modusschakelaar in de
stand
zet.
• Telkens als u in de weergavemodus op
de knop
drukt, wordt de volgende
modus voor het al dan niet weergeven
van informatie gekozen.
Enkelvoudige weergave (pagina 80)
Standaard
Details
Geen weergave
Meervoudige weergave (9 beelden)
(pagina 82)
Standaard
Geen weergave
Sample
This manual is suitable for devices