Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 30 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 164
28
Basisfuncties
Schakelen tussen opnamemodus en weergavemodus
• Stilstaande beelden maken
(opnamemodus)
Schuif de modusschakelaar naar
.
• Beelden weergeven
(weergavemodus)
Schuif de modusschakelaar naar
.
- Opgenomen beelden kunnen worden
afgedrukt wanneer een printer
(afzonderlijk te koop) is aangesloten
(pagina 105).
- Opgenomen beelden kunnen worden
gedownload naar en weergegeven
op een computer wanneer een
computer is aangesloten
(pagina 123).
Het pictogram
of
wordt op het LCD-scherm
weergegeven wanneer een verbinding met een printer tot
stand is gebracht.
Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld wanneer een
computer is aangesloten.
Sample
This manual is suitable for devices