Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 3 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 164
1
Temperatuur van de camerakast
Als u de camera gedurende langere tijd gebruikt, kan de camerakast
warm worden. Houd hier rekening mee en wees voorzichtig als u de
camera gedurende langere tijd gebruikt.
Informatie over het LCD-scherm
Het LCD-scherm is gefabriceerd met extreem hoge
precisietechnieken. Meer dan 99,99% van de pixels voldoet aan de
specificaties. Minder dan 0,01% van de pixels kan soms weigeren of
als zwarte of rode puntjes verschijnen. Dit heeft geen invloed op het
opgenomen beeld en duidt niet op een defect.
Videoformaat
Als u de camera op een televisietoestel wilt aansluiten, stelt u eerst op
de camera het videosignaalformaat in dat in uw land wordt gebruikt
(pagina 121).
De batterij voor datum/tijd opladen
De camera is voorzien van een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij
die de datum, tijd en andere camera-instellingen bijhoudt. Deze
batterij wordt opgeladen wanneer u de hoofdbatterij in de camera
plaatst. Voordat u de camera de eerste keer gebruikt, plaatst u een
opgeladen batterij in de camera en laat u deze minimaal 4 uur in de
camera, of sluit u de voedingsadapterset (wordt afzonderlijk verkocht)
minimaal 4 uur aan om de batterij voor de datum/tijd op te laden. De
batterij wordt ook opgeladen wanneer de camera is uitgeschakeld.
Als het menu Dat um/Tijd verschijnt wanneer u de camera inschakelt,
is de batterij voor datum/tijd leeg. Volg de hierboven vermelde
procedure om de batterij op te laden.
Sample
This manual is suitable for devices