Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 29 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 164
27
Basisfuncties
Het opstartgeluid en het opstartbeeld uitschakelen
Houd de knop
ingedrukt terwijl u de camera
inschakelt.
Automatische energiebesparing
De camera is uitgerust met een energiebesparingsfunctie.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de camera in
de volgende omstandigheden automatisch uitgeschakeld.
Druk op de aan/uit-knop om de camera weer in te
schakelen.
Opnamemodus
Ongeveer drie minuten nadat voor het laatst een
functie van de camera is gebruikt, wordt de camera
uitgeschakeld. (Drie minuten nadat voor het laatst een
functie van de camera is gebruikt, wordt het LCD-
scherm uitgeschakeld, zelfs als deze functie niet is
ingeschakeld. Druk op een willekeurige knop, behalve
de aan/uit-knop, om het LCD-scherm weer in te
schakelen.)
Weergavemodus
Ongeveer vijf minuten nadat voor het laatst een functie
van de camera is gebruikt, wordt de camera
uitgeschakeld.
Aangesloten op een printer (optioneel)
Ongeveer vijf minuten nadat voor het laatst een functie
van de camera is gebruikt of iets op de printer is
afgedrukt, wordt de camera uitgeschakeld.
De automatische energiebesparing wordt niet
ingeschakeld tijdens een diapresentatie of wanneer de
camera is aangesloten op een computer.
U kunt de energiebesparingsfunctie voor de camera
uitschakelen (pagina 131) door de instellingen te wijzigen.
Sample
This manual is suitable for devices