Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 28 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 164
26
Basisfuncties
De camera in-/uitschakelen
• Druk op de aan/uit-knop totdat het
groene aan/uit-lampje brandt.
-
De lens wordt uitgeschoven wanneer
u de modusschakelaar op
zet.
-
De lens wordt ongeveer 1 minuut
nadat u de modusschakelaar van
in
hebt gezet, ingetrokken.
-
Wanneer u de modusschakelaar op
zet, knippert het bovenste lampje
naast de zoeker groen en wordt het
LCD-scherm ingeschakeld.
• Druk op de aan/uit-knop om de camera
uit te schakelen.
Het scherm Datum/Tijd wordt weergegeven als de camera
voor de eerste keer wordt aangezet of als de ingebouwde
oplaadbare lithiumbatterij bijna leeg is. Wanneer dit
gebeurt, moet u de datum en tijd opnieuw instellen
(pagina 23).
Als de energiebesparingsfunctie wordt ingeschakeld, drukt
u nogmaals op de aan/uit-knop om de camera weer in te
schakelen.
U hoort het opstartgeluid en het opstartbeeld wordt
weergegeven op het LCD-scherm wanneer de camera
wordt ingeschakeld.
(Informatie over het wijzigen van het
opstartgeluid en opstartbeeld vindt u op p. 27, 45, 133.)
Het opstartbeeld verschijnt niet wanneer het LCD-scherm is
uitgeschakeld in de opnamemodus of wanneer de camera
via de aansluiting A/V OUT is aangesloten op een televisie.
Aan/uit-lampje
Sample
This manual is suitable for devices