Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 27 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 164
De camera klaarmaken voor gebruik
25
De taal instellen
Met deze functie kunt u de taal voor de menu’s en berichten
selecteren.
• Druk op de aan/uit-knop totdat het
aan/uit-lampje brandt.
• Druk op de knop
om het menu
Opname of Keuze weer te geven.
• Gebruik de knop
of
om het menu
Instellen te selecteren.
• Gebruik de knop
of
om te
selecteren.
• Gebruik de knop
,
,
of
om
een taal te selecteren.
• Druk op de knop
om het menu
Opname of Keuze opnieuw weer te
geven.
In de weergavemodus kunt u het taalmenu ook weergeven
door de knop
ingedrukt te houden terwijl u op de knop
drukt. (Deze functie kan niet worden gebruikt als een
Direct Print-compatibele printer (CP-serie, optioneel) of de
Direct Print-compatibele Bubble Jet-printer (optioneel) is
aangesloten op de camera of tijdens het afspelen van films.)
Aan/uit-lampje
Sample
This manual is suitable for devices