Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 26 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 164
24
De camera klaarmaken voor gebruik
• Gebruik de knop
of
om een veld
te selecteren (jaar, maand, dag, uur,
minuut en datumnotatie) en wijzig de
waarde met de knop
of
.
• Druk na het instellen van de
datumnotatie op de knop
om de
instellingen op te slaan.
• Druk op de knop
om het menu
Opname of Keuze opnieuw weer te
geven.
Als de batterij meer dan drie weken uit de camera
verwijderd is, worden mogelijk de standaardinstellingen
voor datum en tijd teruggezet wanneer u de camera
opnieuw in gebruikt neemt. Als dit gebeurt, stelt u de
waarden opnieuw in.
Het instellen van de datum en de tijd betekent niet dat de
datum en de tijd op de beelden worden weergegeven.
De batterij voor datum/tijd opladen
-
De camera heeft een ingebouwde oplaadbare
lithiumbatterij voor het opslaan van instellingen, zoals
de datum en tijd. Deze batterij wordt opgeladen
wanneer de hoofdbatterij in de camera is geplaatst.
Direct nadat u de camera hebt gekocht, plaatst u een
opgeladen batterij in de camera of sluit u de
voedingsadapterset ACK500 (los verkrijgbaar) ongeveer
4 uur aan om de batterij voor de datum/tijd op te laden.
De batterij wordt ook opgeladen wanneer de camera is
uitgeschakeld.
-
Als het menu Datum/Tijd verschijnt wanneer u de
camera inschakelt, is de batterij voor datum/tijd bijna
leeg. U kunt deze batterij op de hierboven vermelde
manier opladen.
U kunt de datum afdrukken op opnamen (pagina 107).
Sample
This manual is suitable for devices