Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 24 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 164
22
De camera klaarmaken voor gebruik
2
1
Een CF-kaart plaatsen
Schakel de camera uit en plaats als volgt een CF-kaart.
• Schuif de vergrendeling omlaag en
open het klepje van de CF-kaartsleuf.
• Duw de CF-kaart met het label naar
boven in de opening tot de
uitwerpknop voor de CF-kaart volledig
is uitgetrokken. Sluit het klepje van de
sleuf.
• Als u de CF-kaart wilt verwijderen,
drukt u op de uitwerpknop en trekt u
de CF-kaart eruit.
Uitwerpknop CF-kaart
Wanneer het indicatielampje groen knippert, moet u de
volgende handelingen nooit uitvoeren omdat de camera op
dat moment gegevens op de CF-kaart leest of wist of
gegevens naar de CF-kaart schrijft. Daardoor zouden de
beeldgegevens beschadigd kunnen raken.
-
De camera blootstellen aan trillingen of schokken.
-
De camera uitschakelen of de batterijhouder of het
klepje van de CF-kaartsleuf openen.
Het is mogelijk dat CF-kaarten die met camera’s van andere
fabrikanten of met een computer zijn geformatteerd of met
toepassingen zijn geformatteerd of bewerkt niet goed werken
in de camera.
Wij raden u aan CF-kaarten te gebruiken die in uw camera zijn
geformatteerd (pagina 97). De kaart die bij de camera wordt
geleverd, kunt u gebruiken zonder te formatteren.
Label
Sample
This manual is suitable for devices