Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 23 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 164
De camera klaarmaken voor gebruik
21
Batterijlading
De volgende pictogrammen en berichten verschijnen wanneer de
batterij onvoldoende is opgeladen.
De batterij is bijna leeg. Laad de batterij zo spoedig mogelijk
op voordat u deze lange tijd gaat gebruiken.
Wanneer het LCD-scherm is uitgeschakeld, verschijnt dit
pictogram wanneer u op de knop
,
/
,
/
,
,
of
drukt (
modus).
De batterij is niet voldoende geladen om met de camera te
kunnen werken. Vervang de batterij onmiddellijk.
Zie
Capaciteit van de batterij
(pagina 150).
Gebruik de voedingsadapterset ACK500 (afzonderlijk te
koop) als u de camera langere tijd gebruikt (pagina 141).
Vervang \
Verwissel accu
Sample
This manual is suitable for devices