Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 22 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 164
20
De camera klaarmaken voor gebruik
Batterijvergrendeling
De batterij plaatsen
Plaats de meegeleverde NB-1LH-batterij als volgt in de camera. U kunt
ook batterij NB-IL (optie) gebruiken in deze camera.
Laad de batterij volledig op (pagina 18) voordat u deze de
eerste keer gebruikt.
• Open het klepje van de
batterijhouder in de richting van de
pijlen.
• Druk op de batterijvergrendeling terwijl
u de batterij volledig in de houder
schuift tot de vergrendeling vastklikt.
• Plaats de batterij zodanig dat de pijlen
op de camera en de batterij recht
tegenover elkaar staan.
• Als u de batterij wilt verwijderen, drukt u
op de batterijvergrendeling en haalt u de
batterij uit de camera.
• Schuif het klepje van de batterijhouder
naar de gesloten stand.
Schakel de camera niet uit en open ook de batterijhouder niet
als het indicatielampje van de camera groen knippert. De
camera schrijft, leest of verwijdert op dat moment een beeld of
brengt een beeld over van of naar de CF-kaart.
Verwijder de batterij wanneer u de camera niet gebruikt. Als
de batterij meer dan drie weken uit de camera verwijderd is,
worden mogelijk de standaardinstellingen voor datum, tijd
en andere cameraopties hersteld wanneer u de camera
opnieuw in gebruik neemt.
1
2
1
2
Sample
This manual is suitable for devices