Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 21 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 164
De camera klaarmaken voor gebruik
19
Voorzorgsmaatregelen
• Zorg er altijd voor dat de batterijpolen (
) schoon zijn. Als de polen
niet goed schoon zijn, kan dit leiden tot een slecht contact tussen de batterij
en de camera. Wrijf de polen met een tissue of een droge doek schoon
voordat u de batterij oplaadt of gebruikt.
• Houd de oplader niet op de kop en zwaai er niet mee als er een batterij in de
oplader zit. De batterij kan eruitvallen.
• Bij lage temperaturen kunnen de prestaties van de batterij verminderen en
kan het pictogram dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is, sneller dan
normaal verschijnen. Onder deze omstandigheden activeert u de batterij
door deze onmiddellijk vóór het gebruik op te warmen in uw broekzak.
Zorg echter dat uw broekzak geen metalen voorwerpen, bijvoorbeeld een
sleutelhanger, bevat om kortsluiting van de batterij te voorkomen.
• Dek de batterijlader niet af met voorwerpen zoals een tafellaken, tapijt,
deken of kussen wanneer een batterij wordt opgeladen. Het apparaat kan
dan te warm worden en mogelijk brand veroorzaken.
• Gebruik deze oplader alleen voor het opladen van batterijen van het type
NB-1LH of NB-1L (afzonderlijk verkrijgbaar).
• Zelfs als de camera is uitgeschakeld, verliest de batterij voortdurend een
minimale hoeveelheid energie wanneer deze zich in de camera of in de
oplader bevindt. Dit verkort de levensduur van de batterij.
• Zorg ervoor dat metalen objecten zoals sleutelhangers de "+" en "-" polen
niet raken (Afb. A), omdat de batterij hierdoor beschadigd kan raken. Als u
de batterij wilt vervoeren of opslaan wanneer u deze niet gebruikt, moet u
altijd de klepjes van de
aansluitingen terugplaatsen
(Afb. B) of de batterij in de
meegeleverde hoes doen en
opslaan op een koele, droge
plaats. Laad de batterij
volledig op voordat u deze
opnieuw gebruikt.
• Ook opgeladen batterijen verliezen voortdurend wat van hun lading. U
kunt de batterij het beste opladen op de dag van gebruik of een dag
daarvoor, zodat deze optimaal is opgeladen.
• Wanneer u een volledig opgeladen batterij langere tijd (ongeveer een jaar)
weglegt, kan dit de levensduur beperken of de prestaties doen afnemen.
Het is daarom raadzaam om de batterij in de camera te gebruiken totdat
de batterij volledig leeg is en deze vervolgens bij kamertemperatuur
(maximaal 23 ºC) te bewaren. Als u de batterij langere perioden niet
gebruikt, moet u de batterij minimaal eenmaal per jaar volledig opladen en
ontladen in de camera voordat u de batterij weer opbergt.
• Als de prestaties van de batterij aanzienlijk verminderen, zelfs als deze
volledig is opgeladen, moet u de batterij vervangen.
Afb. A
Afb. B
Sample
This manual is suitable for devices