Canon Digital IXUS 400 user manual download (Page 20 of 164)

Languages: Dutch
Pages:164
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or later to view these files
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 164
18
De camera klaarmaken voor gebruik
De batterij opladen
Ga als volgt te werk om de batterij op te laden wanneer u de camera voor het eerst
gebruikt of wanneer het bericht "Vervang\Verwissel accu" wordt weergegeven.
Het model en type batterijlader dat bij de camera wordt geleverd, is
afhankelijk van het land waarin u de camera aanschaft.
Plaats de batterij volledig in de batterijlader, zoals aangegeven in het
voorbeeld, en sluit de lader aan op een stopcontact.
Plaats de batterij zodanig dat de pijlen op de batterij en de lader zijn uitgelijnd.
Tijdens het opladen van de batterij brandt het oplaad-indicatielampje rood. Als
de batterij volledig is opgeladen, wordt het indicatielampje groen.
Als de batterij is opgeladen, haalt u het netsnoer van de lader uit het
stopcontact en de batterij uit de lader.
CB-2LS
Oplaadindicator
CB-2LSE
Oplaadindicator
Laad de batterij nooit langer op dan 24 uur. U verlengt
hiermee de levensduur van de batterij.
Aangezien dit een lithium-ionbatterij is, hoeft u de batterij niet
volledig te ontladen voordat u de batterij opnieuw oplaadt. U
kunt de batterij op elk gewenst moment opladen.
Het duurt ongeveer 130 minuten om een volledig lege batterij
op te laden (volgens de standaardtestcriteria van Canon). Laad
de batterij op bij een omgevingstemperatuur van
5º tot 40º C.
De oplaadtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en
de status van de lading van de batterij.
Zie
Capaciteit van de batterij
(pagina 150).
Het opladen geeft mogelijk een geluid te horen. Dit is niet het
gevolg van een storing.
Sample
This manual is suitable for devices