Philips AZ1220/00C user manual download

For Devices:Philips AZ1220/00C
Languages:Hungarian
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 7
Probléma
Nincs hang/feszültség
A VOLUME nincs beállítva
Állítsa be a hangerõt a VOLUME gombbal
A hálózati csatlakozó nem megfelelően csatlakozik
Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
Fejhallgató van csatlakoztatva
Vegye le a fejhallgatót
A CD nem audio fájlokat tartalmaz
Nyomja le még egyszer vagy többször a
SEARCH
vagy
§
gombot, hogy az adatfájlt
átlépve zenefájlhoz
ugorjon a készülék
A kijelző nem megfelelően működik/A
gombok megnyomása hatástalan
Elektrosztatikus kisülés
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
hálózati csatlakozót. Néhány másodperc múlva
csatlakoztassa újra
00
kijelzés
Nincs behelyezve CD
Tegyen be egy CD-t
A CD hibás/piszkos
Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t (lásd
karbantartás).
A lézeroptika bepárásodott
Várjon, míg az optika kitisztul
Az írható CD (CD-R) üres vagy nincs lezárva /
újraírható CD (CD-RW) van behelyezve
Használjunk lezárt írható CD-t (CD-R) vagy
megfelelő audio CD lemezt
A CD átugrik számokat
A CD hibás vagy piszkos
Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
A shuffle vagy program be van kapcsolva
Kapcsolja ki a shuffle/program módot
A kazetta hangminősége rossz
Piszkosak a fejek, stb.
Tisztítsa meg a magnetofon alkatrészeit, lásd
karbantartás
Nem megfelelő típusú (METAL vagy CHROME)
kazettát használ
Mindig NORMAL (IEC I) típusú kazettára
készítsen felvételt.
Nem lehet felvételt készíteni
A kazetta füle(i) ki van(nak) törve.
Ragassza le a nyílást ragasztószalaggal
Hibakeresés
Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni vinné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ne
nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja
megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
FIGYELMEZTETÉS:
Semmilyen körülmények között se próbálja
önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az
esetben megszűnik a garancia.
MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen
készülék megfelel a měszaki adatokban
megadott értékeknek.
Figyelem!
A meghibásodott készüléket - beleértve a
hálózati csatlakozót is - csak szakember
(szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy ned-
vesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12
hónap garanciát vállal.
Névleges feszültség
.....................................
220–230 V
Elemes működéshez
............................................
6
×
R14
Névleges frekvencia
...............................................
50 Hz
Teljesítmény
maximális
............................................................
7 W
névleges
................................................................
5 W
készenléti állapotban
..................................
2 W
Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg
.............................................................................
2,9 kg
Befoglaló méretek
szélesség
..........................................................
470 mm
magasság
.........................................................
169 mm
mélység
............................................................
238 mm
Rádiórész vételi tartomány
URH
....................................................
87,5–108 MHz
Középhullámú
................................
531–1602 kHz
Erősítőrész
Kimeneti teljesítmény
...........................
60 W PMPO
2
×
1.2 W RMS
Sample