Philips AZ1220/00C user manual download (Page 5 of 7)

Languages: Hungarian
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 7
Számok beprogramozása
Lehetősége van arra, hogy 20 számot
tet-szőleges sorrendben tároljon a memóriában.
Bármelyik számot tárolhatja többször is.
1
A stop pozícióban nyomjuk le a
PROG
gombot a programozás aktiválásához.
Kijelző: megjeleníti az
01
-et, amely a
program indítását jelzi. A
PROG
és
01
villog. (Lásd
4
)
2
Nyomjuk le a
vagy
§
gombokat a
kívánt szám kiválasztásához.
3
Nyomjuk le a
PROG
gombot a kívánt
szám tárolásához.
Kijelző:
02
(legfeljebb
20
egymás
után), amely a következő elérhető pro-
gram helyét jelöli.
4
Az
2
. és
3
. pontban ismertetett módon
válasszon ki és programozzon be további
számokat
.
5
Ha le akarja játszani a programot, nyomja
meg a
2;
gombot.
A program megtekintése
Leállítás üzemmódban, Ha meg akarja nézni az
összeállított programot, tart sa lenyomva a
PROG gom bot több, mint 2 másod percen
keresztül.
A kijelz
ő
n egymás után megjelenik a program-
ban szerepl
ő
m
ű
sorszámok sorszáma.
Hasznos tanácsok:
Ha 20-nál több zeneszámot szeretnénk tárol-
ni, egyetlen zeneszám sem választható ki, és a
kijelz
ő
n egymás után megjelenik a programban
szerepl
ő
m
ű
sorszámok sorszáma.
Ha olyankor nyomja meg a PROG gombot, amikor
nincs kiválasztva m
ű
sorszám, akkor a
01
felirat jelenik
meg a kijelz
ő
n.
A program törlése
Program törlése:
– A
9
lenyomása kétszer (lejátszás közben
vagy egyszer leállítási helyzetben);
átkapcsol az
RADIO
vagy
TAPE
hangfor-
rásra;
kinyitja a CD-tartót;
Kijelzés: A
PROG
felirat eltűnik.
Különböző lejátszási módok
kiválasztása
Lejátszás közben a
REPEAT
és a
SHUF-
FLE
egyszeri vagy többszöri lenyomásával
kiválaszthatjuk a lejátszási módot.
(
REPEAT
villog
) –
az aktuális
szám folyamatos, ismételt lejátszása
(Lásd
5
)
REPEAT
a teljes CD folyamatos,
ismételt lejátszása
.
Megjelenik a
SHUFFLE
felirat és a
készülék a CD összes számát véletlen sor-
rendben játssza le.
REPEA SHUFFLE
a teljes CD ismételt
lejátszása.
(Lásd
6
)
Ha vissza kíván térni a szokásos lejátszási
módhoz, addig nyomja meg ismételten
a
REPEAT
gombot, míg a REPEAT leját-
szási mód jelzése el nem tűnik
a kijelzőről.
REPEAT
CD-lejátszó
Magnetofon/Felvétel
készítése
Kazetták lejátszása
1
Állítsa a
hangforrásválasztót
TAPE/OFF
állásba.
2
Nyomjuk meg a kazettatartó kinyitásához
9
/
és helyezzünk be egy kazettát. Zárjuk be
a szalagos egységet.
3
A
1
gomb megnyomásával indítsa el a
lejátszást.
A lejátszás szüneteltetéséhez
nyomjuk le a
;
gombot
.
A lejátszás folytatásához
nyomjuk le ismét a
;
gombot
.
A lejátszás megállításához
nyomjuk le a
9
/
gombot
.
Hasznos tanácsok:
A szalag végén a gombok automatikusan
kioldanak és a készülék kikapcsol, hacsak
nem lett bekapcsolva a
;
funkció.
Vissza-/gyors előrecsévélés
1
Nyomjuk le a
5
vagy
6
gombot, amíg el
nem érjük a kívánt részt.
2
Ha be akarja fejezni a vissza- vagy gyors
előrecsévélést, nyomja meg a
9
/
gombot.
A felvétel készítésére vonatkozó
általános tudnivalók
Felvétel készítése csak akkor megengedett,
ha nem sérti harmadik félnek a szerzői
vagy más jogát.
Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy
CHROME (IEC
II
) vagy METAL (IEC
IV
)
típusú kazettára készítsen felvételt. Felvételt
csak olyan NORMAL (IEC
I
) típusú
kazettára lehet készíteni, melynek a fülei
nincsenek kitörve.
Az optimális felvételi szint beállítása
automatikusan történik. A
VOLUME
és
DBB
szabályzók állása nem befolyásolja a
felvételt.
Ha el akarja kerülni a kazetta szándékolatlan
törlését, akkor tartsa a kazettát a védeni
kívánt oldalával maga előtt és törje ki a bal
oldali fület. A továbbiakban erre az oldalra
nem lehet felvenni. Ha ismét felvételt
szeretne készíteni a kazetta ezen oldalára,
ragasztószalaggal fedje be a nyílást.
A CD szinkron indítása felvétel
készítésénél
1
Válassza ki a
CD
hangforrást.
2
Helyezzen be egy CD-t, és ha kívánja,
programozzon be számokat.
3
Nyomjuk meg a kazettatartó kinyitásához
9
/
és helyezzünk be egy kazettát. Zárjuk be
a szalagos egységet.
4
A
0
gomb megnyomásával indítsa el a
felvételt.
A CD program lejátszása automatikusan a
program elejéről indul. A CD lejátszót nem
kell külön elindítani.
A felvétel szüneteltetése
nyomjuk le a
8
gombot
.
Magnetofon
Sample
This manual is suitable for devices