Philips AZ1220/00C user manual download

For Devices:Philips AZ1220/00C
Languages:Hungarian
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 7
Alapműveletek
Be- és kikapcsolás és funkció
kiválasztása
1
A
CD
,
RADIO
vagy
TAPE/OFF
funkció
bekapcsolásához csúsztassa a
source selec-
tor
szabályozócsúszkát a megfelel
ő
pozíció-
ba, és működtesse a megfelel
ő
funkciószabá-
lyozó gombokat.
2
A készülék akkor van kikapcsolva, ha a
source selector
csúszka
TAPE/OFF
állás-
ban van és a magnetofon
kezel
ő
gombjainakegyike sincs benyomva.
A hanger
ő
és hangszín beállítása
Állítsa be a hangerőt és hangszínt
a
VOLUME
és
DBB
(Dynamic Bass
Boost) szabályzókkal.
A hangforrások kiválasztása
A forráskiválasztó
CD
,
RADIO
vagy
TAPE/OFF
pozícióba állításával választhatjuk
ki, és váltogathatjuk a hangforrásokat.
Rádióadás vétele
1
Állítsa a
hangforrásválasztót
TUNER
állásba..
2
Válassza ki a
FM
,
MW
hangforrást.
3
A
TUNING
gombot elforgatva hangoljon
egy rádióadóra.
4
Ha ki akarja kapcsolni a rádiót, állítsa
a hangforrásválasztót
TAPE/OFF
állásba
olyankor, amikor a magnetofon
kezelőgombjainak egyike sincs benyomva.
Hasznos tanácsok:
A rádióadás vételének javítása
Ha az
FM
sávot választotta, húzza ki a
teleszkópantennát. Döntse meg és forgassa
el az antennát. Csökkentse a hosszát, ha a
jel túl erős.
Az
MW
sáv esetében nincs szükség a
teleszkópantennára, mert ehhez be van
építve a készülékbe antenna. A készüléket
elforgatva állítsa megfelelő irányba az
antennát.
Alapműveletek
Rádió
CD lejátszása
Ezzel a CD-lejátszóval CD-R lemezeket is
magába foglaló audio lemezeket játszhat le.
1
Állítsa a
hangforrásválasztót CD
állásba.
Kijelzés
:
a
- -
villog. (Lásd
2
)
2
Nyissa ki a CD-tartót úgy, hogy
felfelé emeli azt a szélét, ahol a
LIFT TO OPEN
jelzés van.
3
Helyezzen be egy CD-t vagy CD-(R)-t úgy,
hogy a nyomtatott oldala legyen felül, majd
enyhén megnyomva zárja be a CD-tartót.
4
A készüléken lévő
2;
gomb megnyomásával
indítsa el a lejátszást.
Kijelzés
:
2
és az aktuális műsorszám
sorszáma.
(Lásd
3
)
A lejátszás szüneteltetéséhez
nyomjuk le a
2;
gombot
.
Kijelzés
:
a
2
villog.
A lejátszás folytatásához
nyomjuk le ismét a
2;
gombot
.
A lejátszás megállításához
nyomjuk le a
9
gombot
.
Hasznos tanácsok:
A CD lejátszása akkor is befejeződik, ha:
kinyitja a CD-tartót;
átkapcsol az
RADIO
vagy
TAPE
hangfor-
rásra;
a CD a végére ért.
Másik szám kiválasztása
Nyomja meg a készüléken a
SEARCH
vagy
§
gombot egyszer vagy ismételten min-
daddig.
A készüléken lévő
2;
gomb megnyomásával
indítsa el a lejátszást.
Dallamrész megkeresése
egy számon belül
1
Lejátszás közben tartsa lenyomva a
/
§
gombot.
A készülék a CD-t nagyobb
sebességgel, halkabban játssza le.
2
Ha megtalálta a keresett dallamrészt,
engedje el a
/
§
gombot.
A lejátszás a szokásos módon foly-
tatódik.
Hasznos tanácsok:
Ha a legutolsó számon belül keres, és
eléri annak a végét, akkor a CD-lejátszó
leáll.
CD-lejátszó
Sample