Philips AZ1220/00C user manual download (Page 3 of 7)

Languages: Hungarian
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 7
A készülékkel szállított tar-
tozékok
Hálózati csatlakozókábel
Fedő- és előlap (Lásd
1
)
1
TUNING
hangolás egy rádióadóra
2
Band selector:
FM
, MW
a hullámsáv kiválasztása.
3
A Magnetofon kezelõgombjai:
;
a felvétel vagy lejátszás megszakítása
9
/
a szalag megállítása
;
a kazettatartó kinyitása
.
5
vagy
6
a szalag gyors vissza-
/előrecsévélése
1
a lejátszás elindítása
0
a felvétel elindítása
4
2;
-
a CD lejátszásának elindítása vagy
megszakítása
.
5
SEARCH
∞ §
CD: számok átugrása
vagy dallamrész/ szám megkeresése vis-
szafelé vagy előre
6
9
a CD lejátszásának befejezése
;
a CD-program törlése.
7
Kazettaajtó
8
SHUFFLE
az CD számok véletlenszer
ű
sor-
rendben való lejátszása a CD forráson
.
9
PROG
számok beprogramozása és a
beprogramozott műsorszámok sorszámainak
megtekintése.
0
REPEAT
m
ű
sorszám/program/CD vala-
mennyi számának ismételt lejátszása.
!
DBB (Dynamic Bass Boost)
a mély hangok kiemelése
.
@
VOLUME
a hangerő beállítása
#
A CD kijelzője
– a CD-lejátszó
funkcióinak kijelzéséhez
$
Hangforrásválasztó
:
CD, RADIO,
TAPE/OFF
hangforrásként a CD, rádió, vagy a mag-
netofon kiválasztása
– be/kikapcsoló
%
LIFT TO OPEN
a CD-tartó kiny-
itása/bezárása
Hátlap
^
Teleszkópantenna
- az FM adás
vételének javításához.
&
Headphone
-
3,5 mm-es fejhallgató-csat-
lakozó.
*
Az elemtartó fedele
- ezt kinyitva
lehet a 6 darab 1,5 V-os R14/UM2/
C-cells típusú elemet behelyezni
.
(
AC MAINS
-
a hálózati kábel csatlakozója
.
FIGYELEM
Ha nem az ezen kézikönyvben
ismertetett módon használja a szabá-
lyzókat, végzi el a
beállításokat, vagy más eljárásokat
alkalmaz, akkor veszélyes sugárzás
érheti, vagy más, bizonytalan kimene-
telű esemény történhet
.
A készülék megfelel az Európai Unió
rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó
előírásainak.
Feszültségellátás
Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a
készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek
élettartama. Mielőtt betenné az elemeket,
ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ki van-e
húzva a készülékből és a fali dugaljból is.
Elemek (nem tartozék)
1
Nyissa ki az elemtartót és polaritáshelyesen,
az elemtartóban lévő „
+
” és „
” jelzésnek
megfelelően helyezzen be hat darab
R-14
,
UM-2
vagy
C-cells
típusú elemet (lehetőleg
tartósat).
2
Ellenőrizze, hogy az elemek jól vannak-e a
helyükön, majd csukja be az elemtartót.
Most a készülék már használatra kész.
Az elemek vegyi anyagokat
tartalmaznak, ezért a megfelelő
hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.
Ha nem megfelelően kezeli az elemeket,
az elektrolit kifolyhat, ami korrodálhatja az
elemtartót, vagy akár fel is robbanhatnak
az elemek. Ezért:
• Soha ne használjon különböző típusú ele-
meket: azaz tartósat és cinkkarbonátot. A
készülékbe mindig azonos típusú elemeket
tegyen.
Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon
egyszerre új és használt elemeket.
• Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig
nem szándékozik használni a készüléket.
Hálózati feszültség
1
Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség
megfelel-e
a készülék alján található
adattáblán jelzett
értéknek. Ha nem,
akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a
szervizhez.
2
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt
az AC MAINS bemenetbe és a fali
dugaljba.
3
Ha teljesen meg akarja szüntetni a
feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati
csatlakozót a fali dugaljból.
Erős viharban húzza ki a hálózati csatlakozót
a fali dugaljból, ezzel óvja a készüléket.
Az adattábla a készülék alján található.
Hasznos tanácsok:
Akár a hálózati feszültségről, akár az elemekről
üzemelteti a készüléket, amikor nem használja, a
felesleges energiafogyasztást elkerülendő állítsa a
hangforrásválasztót
TAPE/OFF
állásba, és
ellenőrizze, hogy a magnetofon kezelőgombjainak
egyike se legyen benyomva.
Magyar
Kezelőgombok
Feszültségellátás
Sample
This manual is suitable for devices