Philips AZ1220/00C user manual download (Page 7 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 7
Probleem
Geen geluid/voeding
Het volume staat te zacht
Zet het volume harder met VOLUME
Het netsnoer is niet goed aangesloten
Sluit het netsnoer op de juiste manier aan
De batterijen zijn leeg/ verkeerd geplaatst
Plaats (nieuwe) batterijen op de juiste manier
De hoofdtelefoon is aangesloten
Haal de stekker van de hoofdtelefoon uit het
apparaat
CD bevat bestanden die geen audiobestanden
zijn
Druk eenmaal of vaker op
SEARCH
of
§
om naar een geluidsnummer op een CD te
springen in plaats van een gegevensbestand
Het display functioneert niet zoals het
hoort/ Het apparaat reageert op geen
enkele toets
Elektrostatische ontlading
Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact. Sluit deze enkele seconden later weer
aan
00 in het display
Geen cd
Plaats een cd in speler
Krassen of vuil op de cd
Vervang de cd/ maak deze schoon,zie Onderhoud
De lens van de laser is beslagen
Wacht tot de lens weer helder/geacclimatiseerd is
CD-R (beschrijfbare CD) is blanco of niet afgesloten /
CD-RW (herbeschrijfbare CD) ingevoegd
Gebruik enkel een afgesloten CD-R of geschik-
te CD-audiodisk.
De cd-speler slaat nummers over
De cd is beschadigd of vuil
Vervang de cd of maak deze schoon
shuffle of program is ingeschakeld
Zet shuffle / program uit
Slecht cassettegeluid
Stof en vuil op de koppen, enz.
Maak cassetterecorderonderdelen schoon, zie
Onderhoud
Het cassettetype dat u gebruikt, is niet geschikt
(METAL of CHROME)
Gebruik voor opnames een NORMAL-cassette
(IEC I)
Het opnemen lukt niet
De cassettenokjes zijn uitgebroken
Plak een stukje plakband over de opening heen
Verhelpen van Storingen
Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het
apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze
aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie
WAARSCHUWING:
Maak het apparaat niet open want dan loopt u
het risico een elektrische schok te krijgen.
Probeer in geen geval zelf het apparaat te repar-
eren want dan vervalt de garantie.
Sample
This manual is suitable for devices