Philips AZ1220/00C user manual download (Page 6 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 7
Drukt u op
9
/
om het opnemen te beëindi-
gen.
Opnemen van de radio
1
Zet de bronkeuzeschakelaar naar wens op
LW
,
MW
of
FM
.
2
Stem af op de gewenste radiozender (zie
Radio-ontvangst
).
3
Herhaal de stappen 3 tot 4 onder
Opnemen van de cd
.
Voorzorgsmaatregelen &
Algemeen Onderhoud (Zie
7
)
Zet het apparaat op een harde, vlakke onder-
grond zodat het niet om kan vallen.
Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd’s
en cassettes tegen vocht, regen, zand of
extreem hoge temperaturen zoals bij ver-
warmingsapparatuur of in felle zon.
Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende
ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de
ventilatieopeningen om te voorkomen dat het
apparaat te warm wordt.
De mechanische delen van het apparaat zijn
voorzien van zelfsmerende lagers en mogen
dus niet gesmeerd of geolied worden.
U kunt het apparaat schoonmaken met een
licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus,
ammonia of schuurmiddel bevatten want die
kunnen het apparaat beschadigen.
Onderhoud van de casset-
terecorder (Zie
7
)
Om verzekerd te zijn van een goede geluid-
skwaliteit bij het opnemen en afspelen, moet
u de aangegeven delen
A
,
B
en
C
telkens
na ongeveer 50 uur gebruik of gemiddeld één
keer per maand schoonmaken. Gebruik een
wattenstaafje met een beetje alcohol of spe-
ciale reinigingsvloeistof voor beide decks.
1
Druk op
9
/
om de cassettehouder te openen.
2
Press
2
and clean the roller
C
.
3
Druk op
;
en maak de koppen
A
en ook de
toonas
B
schoon.
4
Druk na het schoonmaken op
9
/
.
U kunt de koppen ook schoonmaken door
eens in de maand een reinigingscassette af
te spelen.
Cassette Recorder
MOnderhoud
Onderhoud van de cdspeler
en de cd’s (Zie
7
)
Raak de lens van de cd-speler nooit aan!
Bij plotse temperatuurveranderingen kan er
condens ontstaan en kan de lens van de cd-
speler beslaan. Het afspelen van een cd is dan
niet mogelijk. Probeer niet de lens schoon te
maken maar laat de cd-speler enige tijd accli-
matiseren in een warme omgeving tot de
condens verdwenen is.
Gebruik enkel digitale audio-cd's.
Sluit altijd het cd-vak om te voorkomen dat
er stof inkomt.Veeg het stof uit het cd-vak
met een zachte, droge doek.
U kunt de cd het eenvoudigst uit het doosje
nemen door in het midden te drukken terwijl
u de cd optilt. Houd de cd’s altijd bij de rand
vast en berg ze na gebruik weer op in het
doosje om te voorkomen dat er krassen of
vuil op komen.
Maak de cd schoon door met een zachte,
pluisvrije doek vanuit het midden in een
rechte lijn naar de rand te wrijven. Gebruik
geen schoonmaakmiddelen want deze kun-
nen de cd beschadigen.
Schrijf
nooit
op een cd en plak er geen stick-
ers op.
MOnderhoud
Met het oog op het milieu...
Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de ver-
pakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim
(buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).
Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf
gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal,
lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.
Sample
This manual is suitable for devices