Philips AZ1220/00C user manual download (Page 5 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 7
Programmeren van
cd-nummers
U kunt in het totaal 20 nummers in elke
gewenste volgorde programmeren. Indien u
dat wenst, kunt u elk nummer ook meer dan
eens programmeren.
1
Druk in stop-stand op
PROG
om
programmeerstand te activeren.
Scherm: vertooont
01
ter indicatie van
start van het programma.
PROG
en
01
knippert. (Zie
4
)
2
Druk op
of
§
om het gewenste
muzieknummer te kiezen.
3
Druk op
PROG
om het gekozen
muzieknummer op te slaan.
Scherm vertoont
02
(max.
20
in serie)
ter aanduiding van volgende beschikbare
programmagenummer.
4
Herhaal de stappen
2
en
3
om op deze
manier alle gewenste nummers te kiezen en
te programmeren.
5
Druk op
2;
om het
afspelen van het programma te starten.
Controleren van een programma
In de stop-modus, U kunt het programma
controleren door
PROG
lang ingedrukt te
houden.
Het display toont alle opgeslagen num-
mers in de juiste volgorde.
Nuttige tips:
Wanneer u probeert meer dan 20 muziek-
stukken op te slaan, kunnen er geen muziek-
stukken meer worden geselecteerd en wordt
in het display toont alle opgeslagen nummers
in de j uiste
volgorde
.
Als u op
PROG
drukt en er geen nummer
wordt gekozen, wordt
01
weergegeven.
Wissen van een programma
U kunt een programma wissen door:
– Druk op
9
te drukken (tweemaal tijdens
het afspelen of eenmaal in de stop-stand);
– de geluidsbron
RADIO
of
TAPE
te kiezen;
– het CD-vak te openen;
Gaat uit:
PROG
verdwijnt.
Verschillende afspeel-
standen selecteren
Tijdens het afspelen kunt u de afspeelstanden
selecteren door eenmaal of vaker op
REPEAT
en
SHUFFLE
te drukken.
(
REPEAT
knippert)– het huidige
nummer wordt telkens opnieuw herhaald.
(Zie
5
)
REPEAT
– de hele cd wordt telkens
opnieuw herhaald.
SHUFFLE
– Alle nummers worden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
REPEAT SHUFFLE
– het hele wordt her-
haald alle nummers worden in willekeurige
volgorde afgespeeld. (Zie
6
)
Wilt u weer op de normale manier verder
gaan met afspelen, druk dan op
REPEAT
tot
in het display geen enkele manier van her-
halen nog aangegeven wordt.
REPEAT
CD-speler
Bediening van/ opnemen op
het cassettedeck
Afspelen van een cassette
1
Zet de bronkeuzeschakelaar op
TAPE/OFF
.
2
Druk
9
/
om cassettedeurtje te openen en
voeg een nieuwe cassette in. Sluit deurtje.
3
Druk op
1
om het afspelen te starten.
Om het afspelen pauzeren,
Drukt u op
8
.
Om het afspelen te hervatten,
Drukt u opnieuw op
8
.
Om het afspelen te stoppen,
Drukt u op
9
/
.
Nuttige tips:
De toetsen worden aan het eind van de cas-
sette automatisch ontgrendeld en het appa-
raat wordt uitgeschakeld behalve tijdens
8
.
Versneld terug-/vooruitspoelen
1
Druk op
5
of
6
tot u de gewenste passage
bereikt.
2
Druk op
9
/
om het versneld terug- of
vooruitspoelen te beëindigen.
Algemene informatie over het opnemen
Opnemen is slechts geoorloofd als geen
inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of
andere rechten van derden.
Dit apparaat is niet geschikt voor opnames op
CHROME- (IEC II) of METAL-cassettes (IEC
IV). Gebruik voor opnames een NORMAL-
cassette (IEC I) waarvan de nokjes niet uitge-
broken zijn.
Het opnameniveau wordt automatisch ingesteld.
De toetsen
VOLUME
en
DBB
hebben geen
invloed op de opname die bezig is.
Om te voorkomen dat een cassette per
ongeluk gewist wordt, houdt u de cassette
met de kant die u wilt beveiligen naar u toe
en breekt u het linkernokje uit. Op deze kant
kan nu niet meer opgenomen worden. U kunt
deze beveiliging weer ongedaan maken door
een stukje plakband over de opening te
plakken.
Synchroon starten bij opnemen van
een cd
1
Kies de bron
CD
.
2
Plaats een cd in de cd-speler en stel, indien
gewenst, een programma samen.
3
Druk
9
/
om cassettedeurtje te openen en
voeg een nieuwe cassette in. Sluit deurtje.
4
Druk op
0
om de opname te starten.
Het CD-programma begint automatisch te
spelen vanaf het begin van het programma. U
hoeft de CD-speler niet zelf te starten.
Om het opnemen te pauzeren
Drukt u op
8
.
Druk opnieuw op
8
om verder te gaan met
opnemen.
Cassette Recorder
Sample
This manual is suitable for devices