Philips AZ1220/00C user manual download (Page 4 of 7)

Languages: Dutch
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 7
Basisfuncties
Aan- en uitzetten en selecteren van de
geluidsbron
1
Beweeg de
source selector
naar
CD
,
RADIO
of
TAPE/OFF
.
2
Het apparaat staat uit wanneer de
source
selector
op
TAPE/OFF
staat en de toet-
sen van de cassetterecorder ontgrendeld
zijn.
Instellen van het volume en het geluid
Stel het geluid in met de knoppen
VOLUME
en
DBB
(Dynamic Bass Boost).
Bronnen selecteren
Stel de bronkeuzeschakelaar in op
CD
,
RADIO
of
TAPE/OFF
om tussen geluids-
bronnen te schakelen en deze te selecteren.
Radio-ontvangst
1
Zet de bronkeuzeschakelaar op
TUNER
.
2
Kies de bron
LW
,
MW
of
FM
.
3
Draai
TUNING
om af te stemmen op een
radiozender.
4
Om het apparaat uit te zetten, moet u de
bronkeuzeschakelaar op
TAPE/OFF
zetten
en ervoor zorgen dat geen enkele cassette-
toets ingedrukt is.
Nuttige tips:
Verbeteren van de radio-ontvangst
Voor
FM
, moet u de telescoopantenne uit-
trekken. Klap de antenne neer en draai deze.
Als het signaal te sterk is (in de buurt van een
zender), schuif dan de antenne in elkaar.
Voor
MW/LW
heeft het apparaat een inge-
bouwde antenne zodat de telescoopantenne
niet nodig is. Richt de antenne door het hele
apparaat te draaien.
Basisfuncties
Tuner
Afspelen van een cd
Op deze cd-speler kunnen audiodisks en cd-
recordables afgespeeld worden. Probeer geen
cd-rewritables, cd-roms, CD-i’s,VCD’s, dvd’s of
computer-cd’s af te spelen.
1
Zet de
bronkeuzeschakelaar
op
CD
.
Gaat uit: -
knippert. (Zie
2
)
2
Til de hoek van het cd-deksel waar
LIFT TO
OPEN
staat omhoog om het cd-vak te ope-
nen.
3
Leg een cd of cd(-r) in de speler met de
bedrukte kant naar boven en druk de klep
van het cd-vak zachtjes dicht.
4
Druk op
2;
op het apparaat om het afspelen
te starten.
Gaat uit:
2
en het huidige nummer.(Zie
3
)
Om het afspelen pauzeren,
Drukt u op
2;
.
Gaat uit:
2
knippert.
Om het afspelen te hervatten,
Drukt u opnieuw op
2;
.
Om het afspelen te stoppen,
Drukt u op
9
.
Nuttige tips:
Het afspelen van de cd stopt ook:
wanneer u het cd-vak opent;
als u de geluidsbron
RADIO
of
TAPE
kiest;
aan het eind van de cd.
Kiezen van een ander
nummer
Druk één of meerdere keren op
SEARCH
of
§
op het apparaat tot het gewenste
nummer in het display verschijnt.
Druk op
2;
op het apparaat om het afspelen
te starten.
Zoeken naar een passage
binnen een nummer
1
Houd tijdens het afspelen
/
§
ingedrukt.
De cd wordt dan zachtjes en versneld
afgespeeld.
2
Laat de toets
/
§
los zodra u de gewenste
passage herkent.
Het afspelen gaat op de normale manier
verder.
Nuttige tips:
Als u binnen het laatste nummer zoekt en het
einde van dat laatste nummer bereikt dan
stopt de cd.
CD-speler
Sample
This manual is suitable for devices