Philips AZ1220/00C user manual download

For Devices:Philips AZ1220/00C
Languages:Czech
Pages:7
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 7
Környezetvédelmi szempontok
A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz.A csomagoló-anyagok könnyen
szétválaszthatók három egynemű anyagra: karton, hungarocell és műanyag.
A készülék olyan anyagokból áll,melyek újrahasznosíthatók,ha a szétszerelést
hozzáértő cég végzi.Kérjük,hogy a csomagolóanyagokat,kimerült elemeket és a
kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladék-
gyűjtőkbe.
Záznam z radiopřijímače
1
Ovládací prvek k nastavení zdroje nastavte
podle potřeby na
FM
,
MW
.
2
Nalaďte žádanou rozhlasovou stanici (viz
Příjem vysílání
).
3
Postupujte podle kroků 3-4 pod
Záznam z
CD
.
Ochrana a všeobecná
údržba (Viz
7
)
Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch,
kde se nemůže převrhnout.
Chraňte přístroj, napájecí články, CD
a kazety před vlhkostí, deštěm, pískem
a extrémními teplotami, které mohou být
v blízkosti topných těles nebo na místě
vystaveném přímému slunečnímu záření.
Přístroj ničím nepřikrývejte. Okolo venti-
lačních otvorů ponechejte alespoň 15 cm
volného místa, aby vznikající teplo mohlo
unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
Třecí plochy mechanických součástek
přístroje mají samomazací povrch, proto se
nesmí ničím mazat ani olejovat.
Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou jelenicí.
Nepoužívejte alkohol, čpavek,
benzín nebo abrazivní čistící prostředky,
protože mohou poškodit kryt přístroje.
Údržba magnetofonu (Viz
7
)
Aby kvalita záznamu a reprodukce zůstala
dobrá, očistěte po každých 50 hodinách
provozu, ale nejméně měsíčně součástky
A
,
B
a
C
podle níže uvedeného
obrázku. Deck očistěte vatičkou
napuštěnou alkoholem nebo speciální
kapalinou na čistění magnetofonových hlav.
1
Stisknutím tlačítka
9
/
otevřte kazetový
prostor.
2
Stiskněte tlačítko
2
a očistěte přítlačné
kladky
C
.
3
Stiskněte tlačítko
;
a očistěte magnetické
hlavy
A
, a hřídel
capstan
B
.
Magnetofon
Údržba
4
Po vyčistění stiskněte tlačítko
9
/
.
Hlavy lze očistit i tak, že jednou
přehrajete čistící kazetu.
Přehrávač CD a
ošetřování CD (Viz
7
)
Nikdy se nedotýkejte optiky přehrávače CD!
Přenesete-li přístroj z chladného místa do
tepla, zkondenzovaná pára může způsobit
opocení optiky přehrávače CD. V tomto
případě není reprodukce CD možná.
Nepokoušejte se optiku očistit, ale
ponechejte přístroj na teplém místě a
počkejte až se vlhkost odpaří.
Používejte pouze Digital Audio CD.
Prostor pro CD ponechejte vždy zavřený, aby
se optika nezaprášila. Z prostoru pro CD
utírejte prach měkkým, suchým hadříkem.
CD vyjmete snadněji z obalu tak, že
stisknete fixaci ve středu desky a CD
zdvíháte směrem nahoru. CD uchopte vždy
jen za okraje a po použití uložte CD zpět
do obalu, aby se nepoškodila a nezaprášila.
CD otírejte měkkým hadříkem, který nepouští
chloupky tahy od středu desky směrem k
jejímu okraji. Nepoužívejte čistící prostředky,
protože mohou desku poškodit.
Nikdy
na CD nic nepište a nic na ni
nenalepujte.
Maintenance
Sample