Nikon D200 user manual download (Page 98 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 221
88
Referenční informace—Prolínání snímků a vícenásobná expozice
Výměna paměťové karty
Během záznamu vícenásobné expozice nevyjímejte ani neměňte paměťovou kartu.
Fotografické informace
Fotografické informace zobrazované při přehrávání snímků (včetně data záznamu a orientace snímku)
jsou převzaty z prvního snímku vícenásobné expozice.
Automatické vypnutí expozimetru
Není-li v uživatelské funkci c3 (
Auto Meter-Off
;
157) použita volba
No Limit
, resp. fotoaparát není
napájen pomocí volitelného síťového zdroje EH-6, skončí po době nečinnosti v délce 30 s snímání
vícenásobné expozice a je proveden záznam kompozitního snímku vícenásobné expozice. Aby se
zabránilo vypnutí expozimetru před uplynutím 30 s limitu, je na začátku fotografování přidáno dalších
30 s k době nečinnosti pro automatické vypnutí expozimetru. Po dokončení vícenásobné expozice je
obnoven nastavený časový limit pro automatické vypnutí expozimetru.
Vyvážení bílé barvy (
35)
Je-li nastaveno vyvážení bílé barvy
„Auto
“, bude při vícenásobné expozici fixováno vyvážení bílé barvy
na hodnotě vhodné pro přímé sluneční světlo. Volbu „
Auto
“ pro vyvážení bílé barvy tedy používejte
pouze při fotografování objektů na přímém slunečním světle.
Intervalové snímání
Je-li před první expozicí aktivováno intervalové snímání, zaznamenává fotoaparát expozice ve zvolených
intervalech až do počtu specifikovaného v menu vícenásobné expozice (počet snímků nastavený v menu
intervalového snímání je ignorován). Tyto expozice jsou zaznamenány jako jediný kompozitní snímek,
a režimy vícenásobné expozice a intervalového snímání se ukončí. Pozor, není-li v uživatelské funkci c3
(
Auto Meter-Off
;
157) použita volba
No Limit
, resp. fotoaparát není napájen pomocí volitelného
síťového zdroje EH-6, je vícenásobná expozice automaticky ukončena po době nečinnosti v délce 30 s.
Provádíte-li tedy záznam vícenásobné expozice pomocí režimu intervalového snímání, nastavte interval
mezi expozicemi kratší než 30 s, použijte volbu
No Limit
v uživatelské funkci c3 (
Auto Meter-Off
;
157), nebo napájejte fotoaparát pomocí síťového zdroje. Zrušením vícenásobné expozice se současně
zruší i režim intervalového snímání.
Bracketing a další nastavení
Aktivací vícenásobné expozice se zruší bracketing, a nelze jej obnovit až do skončení vícenásobné
expozice. Pokud probíhá vícenásobná expozice, nelze formátovat paměťovou kartu ani měnit nastavení
následujících položek: nelze měnit položky menu snímacího režimu s výjimkou
Intvl Timer Shooting
(nastavení položky
Intvl Timer Shooting
lze upravovat pouze před zhotovením první expozice),
Dust
Off
Ref Photo
, a
Mirror Lock-up
.
Dvoutlačítkový reset (
97)
Nastavení vícenásobné expozice není ovlivněno provedením dvoutlačítkového resetu. Provedení
dvoutlačítkového resetu neruší režim vícenásobné expozice.
Sample
This manual is suitable for devices