Nikon D200 user manual download (Page 93 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 221
83
Referenční informace—Samospoušť
Samospoušť
Samospoušť lze využít pro snížení rizika rozhýbání fotoaparátu a zhotovení autoportrétů.
1
Umístěte fotoaparát na stativ (doporučeno) nebo stabilní, vodorovnou plochu.
2
Stiskněte aretační tlačítko voliče snímacích režimů a
otočte volič snímacích režimů do polohy
(režim
samospouště).
3
Určete výřez snímku a zaostřete. Je-li aktivní autofokus,
dejte pozor, abyste během aktivace samospouště
nezakrývali objektiv. V zaostřovacím režimu Single-
servo AF (
51) je možná expozice snímků pouze
tehdy, zobrazí-li se v hledáčku indikace zaostření (
).
Zakrytí okuláru hledáčku
Ve všech expozičních režimech s výjimkou manuálního
expozičního režimu sejměte očnici hledáčku a zakryjte okulár
hledáčku dodávanou krytkou DK-5. Tím zabráníte ovlivnění
měření expozice světlem vnikajícím do hledáčku.
Pro zrušení běžící samospouště před expozicí snímku stiskněte aretační tlačítko voliče
snímacích režimů a nastavte volič do jiné polohy.
Použijete-li v režimu samospouště nastavení času závěrky
, je aktuální doba expozice cca / s.
c4—Self-Timer (
157)
Délku běhu samospouště lze nastavit na 2 s, 5 s, 10 s (implicitní nastavení), nebo 20 s.
4
Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz pro aktivaci
samospouště. Kontrolka samospouště (pomocný AF
reflektor) začne blikat a spustí se zvuková signalizace
(pípání). Dvě sekundy před expozicí snímku kontrolka
samospouště přestane blikat a frekvence pípání se
zrychlí.
Vestavěný blesk
Režim samospouště se zruší, dojde-li ještě před expozicí snímku k vyklopení vestavěného
blesku. Pro spuštění samospouště po vyklopení vestavěného blesku vyčkejte rozsvícení indikace
připravenosti k záblesku v hledáčku fotoaparátu, a poté stiskněte tlačítko spouště.
Sample
This manual is suitable for devices