Nikon D200 user manual download (Page 92 of 221)

Languages: Czech
Pages:221
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 221
82
Referenční informace—Fotografování s bleskem
6
Domáčkněte tlačítko spouště až na doraz pro expozici
snímku. Je-li třeba, lze zhotovit další snímky, aniž by
byla zrušena blokace zábleskové expozice.
7
Stiskněte tlačítko FUNC. pro zrušení blokace zábleskové
expozice a zkontrolujte, jestli z kontrolního panelu
a hledáčku zmizely symboly blokace zábleskové
expozice (
a
).
Blokace zábleskové expozice je k dispozici rovněž při použití volitelných externích blesků SB-800,
SB-600 a SB-R200. Na blesku aktivujte zábleskový režim TTL (blesk SB-800 lze použít rovněž v režimu
AA; podrobnosti viz návod k obsluze blesku). Je-li aktivní blokace zábleskové expozice, dojde při
změně nastavení vyzařovacího úhlu reflektoru blesku k odpovídající automatické úpravě uložené
zábleskové expozice.
Je-li v uživatelské funkci e3 (
Built-in Flash
;
161) vybrána volba
Commander Mode
, lze použít
blokaci zábleskové expozice (FV lock) v kombinaci s dálkově ovládanými jednotkami SB-800, SB-600
resp. SB-R200, pokud (a) je libovolný z použitých blesků (tj. vestavěný blesk, blesky skupiny A nebo
blesky skupiny B) nastaven do režimu TTL, nebo (b) pokud se skupina zábleskových jednotek skládá
výhradně z blesků SB-800 v zábleskovém režimu TTL resp. AA.
Použití blokace zábleskové expozice v kombinaci s externími blesky
Blokace zábleskové expozice v kombinaci s vestavěným bleskem
Pracujete-li pouze s vestavěným bleskem, je blokace zábleskové expozice k dispozici pouze při nastavení
volby
TTL
(implicitní nastavení) v uživatelské funkci e3 (
Built-in Flash
;
161).
Sample
This manual is suitable for devices